Smsmoney krediitkonto Eestis - 5000 eurot 36 kuuks

AB Kreditex AS -

. Kõige paindlikum laen. Kreditexil lasub kohustus kontrollida iga füüsilisest isikust kliendi krediidivõimelisust ning täita laenu andmisel vastutustundliku laenamise põhimõtteid. Lepingu täitmiseks töödeldakse kliendi finantsandmeid ning tema identifitseerimiseks ja temaga ühenduse võtmiseks vajalikke andmeid.

Nõusolek loetakse antuks üksnes siis, kui klient seda selgelt väljendab. Selleks töötleb Kreditex eelkõige isiku identifitseerimist võimaldavaid andmeid, andmeid isiku seoste kohta juriidiliste isikutega ning avalikest allikatest kättesaadavaid andmeid. Laen odavalt. Kreditex töötleb kliendi isikuandmeid seoses laenulepingu sõlmimisega ning hiljem laenulepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks.

Kiirlaenu omadused. kiirlaen kuni 1000 euro.

. Kreditexil on ka seadusest tulenev kohustus kohaldada klientide suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid. Smsmoney krediitkonto Eestis - 5000 eurot 36 kuuks. Kui palju peaks olema raha, et saada laps?. Lisaks eeltoodule peab Kreditex töötlema klientide isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisega seoses. Kreditex võib küsida kliendi nõusolekut Kreditexi ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete toodete ning koostööpartnerite pakkumiste edastamiseks. Neid meetmeid peab kohaldama ka juriidilisest isikust kliendi juhatuse liikmete suhtes

Kommentit