Andke üksteisele hingamisruumi

Selle näite mõte on see, et me võime vähendada viha, pettumust ja teisi negatiivseid tundeid, kui püüame olla mõistvad, tunnustame seda, et me ei pruugi teada kõiki juhtunu põhjuseid, ja oleme valmis andestama. See rakendatakse kõrgepinge ülekandeliinidele. Pühakiri näitab seda, et valmisolek teistele andestada, sõltumata sellest, kui tihti keegi meie vastu eksib, on kristlik nõue. Muutuv magnetväli tekitab sekundaarmähises muutuva elektromotoorjõu. See pole küll kõige parema kasuteguriga, kuid pöörlemiskiiruse reguleeritavuse ja odavuse tõttu leiab sageli rakendust kodumasinates ja elektrilistes käsitööriistades. Niisuguses olukorras võiksid sa püsivalt paluda Jehoovat, et ta aitaks sul arendada andestavat vaimu kahetseva patustanu vastu. Illustreerimaks selle nõude mõistlikkust, jutustas Jeesus loo ühest orjast, kellel oli suur võlg. Jehoova tunneb kaasa kõigile ebatäiuslikele inimestele. Olles sind halvasti kohelnud inimese vastu mõistev, empaatiline, isegi kaastundlik, võib sul avaneda võimalus aidata tal õppida tundma Piibli tõde. Sellega seoses tuleb meil olla ustavad. Selline arutlemine võimaldab sul ehk vaadata asju objektiivsemalt ja olla valmis kergemini andestama. Seetõttu tarnitakse elektrienergia jaotusvõrgu vahendusel elektrijaamast otse lõpptarbijani. Kristlasena ei tahaks sa kindlasti midagi sellist teha. Oli ilus suvepäev ja ma jalutasin kaugele mööda kaunist teerada, kuni ümbritsev vaikus ja looduse ilu mind lõpuks rahustasid. Mõnikord aga on inimeste reageering kõike muud kui rahumeelne. Kuid sa võid olla kindel, et Jumal mõistab õiglaselt kohut. Kui sekundaarmähisega ühendada tarbija, läbib teda muudetud pingega vahelduv­vool. Harjad on ühendatud vooluallikaga ja lamellid rootorimähisega. Kujuta näiteks ette, et sõidad autoga ja et teine auto põrkab sinu omaga peaaegu kokku. Seega mähiste pinged on võrdelised keerdude arvuga ja ligikaudu pöördvõrdelised voolutugevustega. Trafos puuduvad liikuvad osad, energiakaod mähistes ja südamikus on püütud viia minimaalseks. Inimene võib tunda viha, seda, et teda on reedetud, soovida õiglust jalule seada või isegi kätte tasuda. kõndisin vihahoos kodunt välja, tõotades endale, et ei lähe enam kunagi tagasi. Või oli teisel juhil ehk mingi probleem oma autoga. Raamile hakkab uuesti mõjuma teda päripäeva pöörav jõudude paar, st raam jääbki pöörlema. Püüdke teha seda, mis on hea kõigi inimeste silmis. Elektrilöögi saanud inimese kahjustusteks on põletus, gaasi tekkimine veres, südame seiskumine või lämbumine lihaste krambi tagajärjel. Raami vastaskülgedele mõjuvad jõud on vastassuunalised. Valmisolek teistele andestada ei tähenda muidugi seda, et meil tuleks kiita heaks nende vale käitumine või selle tagajärgedele läbi sõrmede vaadata. Seepärast öeldaksegi Pühakirjas: „Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. SMS laenud kontorist kätte. Ära lase sellistel mõtetel enda üle võimust võtta! Pea meeles, et sa ei saa olla õnnelik, kui pead kellegi vastu vimma. Seega on kohane palvetada eksinu eest. Ülekandmisel suurtele kaugustele ja paljudele tarbijatele esineb ebasoodsaid asjaolusid. sajandi lõpukümnendil jõuti järeldusele, et oleks parem kasutada vahelduvvoolu ja tõsta selle pinge enne ülekannet võimalikult kõrgele. Vastupidiselt sellele võib see, kui ei olda valmis andestama, tuua endaga kaasa kehva tervise, purunenud suhted, stressi ja suhtlemisraskused. Tarbijad ühendatakse rööbiti, mis suurendab voolutugevust generaatoris ja vähendab tarbimise kasvamisel klemmipinget. Vooluallikaga ühendatud mähist nimetatakse primaarmähiseks ja tarbijaga ühendatud mähist sekundaarmähiseks. Kui selline inimene on teinud haiget sulle, võib sul olla äärmiselt raske talle andestada, isegi kui ta kahetseb, sest emotsionaalsete haavade paranemine võtab aega. Paljudel juhtudel, kui tundub, et keegi on teinud meile meelega midagi halba, on tegelikult asi lihtsalt ebatäiuses või vääritimõistmises. Neil vendadel ei ole asjadest täielikku pilti, nagu on Jumalal, kuid nad püüavad teha oma otsused Jumala Sõnale tuginedes ja püha vaimu abiga. Siiski on ta valmis meile andestama ja meie patud unustama, nagu neid poleks olnudki. Samuti räägib see palju andestamise kohta. Nagu Jeesus mäejutluses ütles: „Kui te andestate inimestele nende väärsammud, siis andestab ka teie taevane Isa teile. Mõned on lasknud teiste käitumisel röövida enda rõõmu sellega, et on keskendunud negatiivsele ja mõelnud kogu aeg, kui halvasti neid on koheldud. Inimese närvisüsteemi ja lihaste talitus põhineb elektrisignaalidel, mille elektrilöök võib rivist välja viia, seetõttu ongi inimese jaoks ohtlikum vahelduvvool. Arvutage mõõtmise absoluutne ja suhteline piirviga. Seega on igaüks, kes soovib olla Jehoova sõber, kohustatud andestama kaasinimestele nende vead. Patud, mida me oleme oma ebatäiusliku elu jooksul teinud, teevad ilmsiks selle, et meil pole võimalik Jehoova normidele täielikult vastata. Tulekahjud tekivad tavaliselt juhtmete halbade kontaktide, küttekehade järelevalve puudumise ja vanade elektrisüsteemide ülekoormamise tõttu. Püüa olla ilma eelarvamusteta tegude või sõnade suhtes, mis võivad tunduda lahkusetutena, ja ole valmis armastavalt andestama. Andke üksteisele hingamisruumi. Mõtle näiteks, kuidas reageeris üks noor mees, nagu on kirjeldatud ühes viha käsitlevas uurimuses: „Kord. . . Kui me provokatsiooni tõttu ärrituksime, poleks meil võimalik oma rahu säilitada. Mõelgem aga nüüd andestamisele teisest vaatenurgast. Magnetvoo muut on mõlemas mähises ligikaudu võrdne. Võlgnik anus, et temaga oldaks kannatlik, kuid ori, kelle enda tohutu suur võlg kustutati, lasi oma kaasorja vangi heita. Elektrimootori töö põhineb voolu ja magneti ning kahe voolu vahelise vastastikmõju kasutamisel. Elektrijaamad ei tegutse eraldi, vaid on ühendatud ühtsesse võrku teiste Eestis asuvate jaamadega ja ka Venemaa ning Lätiga. Elektrikahjus­tus­teks on kõige sagedamini tulekahjud, elektrilöögid ning pingekõikumistest ja voolukatkes­tustest põhjustatud arvutite jm rikked. Bondora laen SMS laen wives. Jõu suunda saab määrata nn vasaku käe reegliga. Pinge tõstmiseks oli äsja leiutatud transformaator ehk trafo.

Ent kui usaldad Jehoovat ja seda, kuidas ta koguduse kaudu asju käsitleb, toimid targasti. Selline teguviis vihastas nende isandat. Nende siiras kurbus tehtu pärast ajendas neid oma eksimused üles tunnistama, pöörduma oma kurjadest tegudest ja ilmutama tõelist kahetsust. Koos pikkusega kasvab juhtme takistus ja soojuslikud energiakaod ning väheneb pinge. Tekkinud jõudude paar pöörab raami veerand pööret päri- päeva. Kui võimalik, nii palju kui teist oleneb, olge rahumeelsed kõigi inimestega. Eelmisest artiklist nägime seda, kuidas Jehoova oli valmis andestama Taavetile ja Manassele tänu nende õigele suhtumisele. Kui jääd provokatsiooni korral lahkeks, võid sa pehmendada isegi kõige kõvemat südant ja tuua inimestes esile head. Universaalmootor on kasutatav nii alalisvoolu kui ka vahelduvvoolu korral. Kui nii toimid, oled palju õnnelikum. See vabastab inimese allasurutud ja isegi jõuetuks tegevatest tunnetest, mis mõjuvad tervisele kahjulikult, ning see aitab saavutada paremaid ja õnnelikumaid suhteid. Jehoova omakorda võttis nad taas oma soosingusse. Trafo on elektriseadis vahelduvpinge muutmiseks ja see töötab elektromagnetilise induksiooni nähtusel. Ühe ja sama trafoga on võimalik vahelduvpinget nii tõsta kui ka langetada. On ebatõenäoline, et kannaksime edasi viha kellegi peale, kelle eest me palvetame. Küll aga tähendab andestamine seda, et me lakkame kandmast pahameelt teiste peale nende väärtegude pärast ning säilitame oma sisemise rahu. Soomega saame vahetada elektrienergiat kõrgepingelise alalisvooluna kahe merekaabli kaudu.

Jumalateenistus armulauaga -

. Kui kellegi vastu on eksitud, tekivad tal tihti tugevad emotsioonid. Trafo on elektromagnetilise induktsiooni nähtusel põhinev seadis vahelduvpinge muutmiseks.

Päeva Sõnum. 43 nädal: 23. – 29. oktoober 2016 | Nõmme.

. Arvutage pinge maksimaalväärtus. Tegelikult võib mõni tunda, et ta ei suuda tema vastu eksinule andestada.

Nõuanded üle 50-aastastelt noorematele paaridele - Suhted.

. Kommutaator koosneb paigalolevatest harjadest, mis on surutud vastu poolrõngakujulisi lamelle. Nende hulka kuuluvad need, kes olid kord koguduses, kuid kes patustasid, ei ilmutanud kahetsust ja eemaldati kogudusest. Laenud arikliendile laen 900 eurot. Väike kiir laenud. Paigalolev osa ja pöörlev osa on elektriliselt ühendatud kommutaatori abil. Ent mida pikemad on liinid, seda suuremad on ka kaod. Me peaksime suutma lahkuda iga ukse tagant meelerahuga, sõltumata sellest, kuidas inimesed meid kohtlevad. Kuid kõige suurem õnnistus, mis andestamisega kaasneb, on see, et nii on meil head suhted oma taevase isa Jehoovaga. Võib-olla olid sina osaliselt toimunus süüdi, kuna olid millegi pärast hajevil. Kui palju targem on võtta korraks aega ja olukorda analüüsida.

Kommentit