Ettevõtte asutamine - kõik, mida võiksid teada

Ettevõtte registreerimisel tuleb tegevusala määrata Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori neljanda või viienda taseme järgi. Enne seda pead erinõudega tegevusalal tegutsemiseks taotlema tegevusluba või registreeringut. Äriühingu registreerimise lihtsaim ja kiireim moodus on kasutada registreerimist e-äriregistri [rik.ee] ehk ettevõtjaportaali  kaudu. Ettevõtte asutamise eelsed toimingud Enne kui hakkad äriühingut asutama või ennast FIE-na registreerima, on sul kui alustaval ettevõtjal tarvis läbi käia hulk samme. Ettevõtte asutamine ja registreerimine Ettevõtet asutada on lihtsam siis, kui oled endale enne selgeks teinud, millistest toimingutest äriühingu asutamine ja registreerimine koosneb. Vastasel korral võib juhtuda, et saad küll registreerida ärinime, kuid alles hiljem selgub, et sarnane kaubamärk on juba kaitstud kellegi teise poolt või pole enam vaba samanimeline internetidomeen. Kui soovid äri alustada mitterahalise sissemaksega või kõigil omanikel puudub digiallkirjastamise võimalus, siis registreerimist e-äriregistris kasutada ei saa. Loe lisaks: ettevõtte registreerimine [eesti.ee]. Äriühingu registreerimisel tuleb tasuda riigilõiv. Äriühingule ärinimi. Ärinimi kantakse asutamislepingusse. Et mitte eksida, kontrolli, kas planeeritav tegevusvaldkond kuulub erinõuetega tegevusalade [mtr.mkm.ee] hulka. Võta laenu et laenu maksta SMS raha. Enne domeeni registreerimist veendu, kas soovitav domeen on vaba. Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel. Aadress peab olema selline, et sellele posti saates jõuaks saadetised ka sinuni. Enne riigilõivu  tasumist kandeavaldust menetlusse ei võeta.. Ettevõtte elektroonsel asutamisel on asutajale välja pakutud põhikiri, mida tuleb kohandada oma ettevõttele. Osaühingud ja aktsiaseltsid esitavad oma tegevusala muudatused koos majandusaasta aruandega. Laen krediidipangast. Põhitegevusala määramine ei tähenda, et ettevõtte ei tohi tegutseda ka teistel tegevusaladel. Kui asutad osaühingut ettevõtjaportaali kaudu [rik.ee], pead põhitegevusala määrama kandeavalduse täitmise käigus. Riiklike institutsioonide teavitamine Kui ettevõte on asutatud, peab sellest seadustega ettenähtus korras teavitama ka riiklikke institutsioone ja registreid. Kust võtta pere laenu arvuti kaudulaenud. Võrdle erinevaid ettevõtlusvorme, et otsustada, missugune on sinu jaoks kõige sobivam. Ärinime valikule on seatud seadustega teatud piirangud, mistõttu tuleb seda õigel ajal kontrollida. Ärinimi peab olema teistest ärinimedest selgelt eristatav. Ettevõtte asutamine - kõik, mida võiksid teada. EMTAK-koodi määramisel abistab vastav juhend. Tegevusala valik ja registreerimine Kui oled otsustanud, millega ettevõte tegelema hakkab, ning asunud äriühingut või FIE-t registreerima, siis on sul kohustus määrata oma äriühingu kavandatav põhitegevusala, lähtudes. Loe lisaks: ettevõtte registreerimine , ettevõtte registreerimine Maksu- ja Tolliametis, töötaja arvele võtmine. Esmalt kontrolli domeeni saadavust. Pangakonto avamine ja kapitali sissemakse Pärast asutamislepingu või asutamisotsuse allkirjastamist saavad asutajad avada asutatava äriühingu pangakonto ning  kanda sinna kapitali sissemaksed.

Portaali sisenemine -

.  Sel juhul piisab, kui asutajad ja juhtorganite liikmed sisenevad ettevõtjaportaali ID-kaardi abil ning  täidavad ja digiallkirjastavad kandeavalduse. Ettevõtte tegevuse alustamisest tuleb sul teavitada ka Tööinspektsiooni, mis valvab töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle. Ettevõtte asutamine - kõik, mida võiksid teada.

Internetidomeeni registreerimine on vabatahtlik. Meeldejääv ärinimi on edaspidi oluline turunduses.

Oma firma asutamine – Raamatupidamine

. Kui asutajaid on mitu, peavad nad asutamislepingu tingimused ja põhikirja kokku leppima omavahel. Kui oled äriidee läbi mõelnud, saad valida ettevõttele tegevusala. Sellisel juhul tuleb äriühing registreerida notariaalselt. Seega enne ettevõtte asutamist vali: Ettevõtte tegevusala. Asutamislepingu ja põhikirja koostamine Enne asutamisdokumentide vormistamist peab olema kindlalt kokku lepitud äriühingu omanikud ja juhatus. Kiirlaen sularahas, laenu andjad saaremaal. Kuna põhikiri määrab ära osanike või aktsionäride edasised õigused ja suhted, on põhikirja regulatsioon väga oluline just  mitme osaniku või aktsionäriga äriühingu  puhul. Kaubamärgi valikul on kõige olulisem külg selle erinevus ja eristatavus teistest sama valdkonna kaubamärkidest. Esmalt kontrolli selle kasutamise võimalust. Äriühingut on võimalik registreerida elektroonselt või notariaalselt.

Valmisfirmad / Riiulifirmad / OÜ loomine 2-3 tunniga.

. Klassifikaator on hierarhilise ülesehitusega, kus tegevusala valimisel määra esmalt tegevusvaldkond ning liigu samm-sammult tegevusala lõpptaseme koodini ehk üldisemalt detailsema poole. Lisaks ärinimele on igal ettevõttel õigus registreerida enda nimele ka kaubamärke, mis aitavad ettevõttel ning pakutavatel teenustel või toodetel eristuda konkurentide omast. Tegevusalad on klassifitseeritud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides sarnaselt. Kontrolli, millistel tegevusaladel on vaja luba või registreeringut [eesti.ee].

Ettevõtte registreerimine |

. Põhitegevusala muudatusest peavad registripidajat teavitama üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning need täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Kui äriühingu asutab ainult üks füüsiline isik, siis tuleb tal koostada asutamisotsus ja põhikiri. Asutamislepingus ja põhikirjas peab olema esitatud ettevõtte põhitegevusala, mis määratakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi. Juhul, kui plaanid avada oma kodulehe, kas või alles tulevikus, on domeen ehk kodulehe internetiaadress mõttekas registreerida võimalikult kiiresti. Nendeks on Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon ning erinõuetega tegevusaladel alustades ka majandustegevuse register. Põhitegevusala tuleb olenevalt ettevõtlusvormist esitada põhikirjas ja asutamislepingus ning seejärel teatada äriregistrile − seega peab põhitegevusala olema määratud enne põhikirja esitamist äriregistrile. Ettevõtte asukoha juriidiline aadress peab olema märgitud asutamisdokumentidesse. Kui mingil põhjusel jääb äriühingu registreerimine pooleli, siis alustatud kandeavaldus salvestatakse  e-äriregistris ning hiljem on võimalik selle täitmist jätkata. Loe lisaks:  [eesti.ee]. Registri andmeid kasutatakse statistika tegemiseks Eestis ja rahvusvaheliselt. Tuleb arvestada, et on olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks on vaja taotleda tegevusluba või registreering. Asutamislepingusse kantakse ka asutajate valitud ärinimi. Notaribüroodes on olemas kõik äriühingute asutamiseks vajalikud näidised ja dokumendipõhjad. Vastasel korral võib äriregister keelduda ärinime registreerimast. Seega [ariregister.rik.ee]. Loe lähemalt ettevõtlusvormi valikust[eesti.ee]. Registripidajat saad teavitada ettevõtjaportaali kaudu. Kahte ühesugust domeeni registreerida ei ole lubatud. Loe domeeninime valikust ja kontrollist[eesti.ee] Äri asukoht. Asukoha valik sõltub eelkõige äri eripärast, suurusest ja ettevõtlusekeskkonna tingimustest

Kommentit