Kas klienditeenindus on sinu jaoks olemas siis, kui on abi vaja?

Kindlasti avaldame piirkondlikud arendusplaanid ja üleskutse liitumiseks riiklikus ja kohalikus meedias ning meie kodulehel.

Teeme koostööd ELA SA-ga, et ligipääs meie võrgule oleks võimalikult paljudel sideoperaatoritel. Elektrilevi ehitatava võrguga saate valida just endale sobiva teenusepakkuja ja hiljem vahetada teise vastu, kui selleks peaks vajadus tekkima. Teenuse osutaja valik ei sõltu enam ühest pakkujast. Selle töö saab ka Elektrilevi või mõne sideteenuse operaatori käest tellida. Otsus laieneda väljapoole meie võrgupiirkonda sõltub samuti mitmetest teguritest, millest sooviavalduse esitamine ja elanike huvi kaardistamine on väga oluline. Puusajoonel olevad voldid pole ühel kõrgusel või siis on kangas viltu, sest muster ei jookse sirgelt. Avatud sidevõrk võimaldab valida ka operaatoreid, kellel täna ei ole olnud sellise teenuse osutamise võimekust. Liitumistasu tuleb maksta iga tarbimiskoha liitumise eest. Tegemist on nö avatud püsiühendusega, ühe kaabli kaudu saavad teenust pakkuda kõik Elektrileviga koostööd tegevad operaatorid. Kas klienditeenindus on sinu jaoks olemas siis, kui on abi vaja. Uus valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja on vähem sõltuv ilmast, levist või teistest kasutajatest piirkonnas. Teil on võimalik valida mitu operaatorit sama kaabli kaudu, kuid sellest tuleb liitumislepingu sõlmimisel meid informeerida.

Miks on suurepärane teenindus oluline? | Dive

. Tuppa viimiseks anname kaasa vajaliku kaabli, et see jõuaks soovitud kohta. Juhul, kui Te pole tootega rahul on võimalus see tasuta tagastada. Elektrilevi paigaldab elektritaristule fiiberoptilise kaabli ning loob kiire interneti- ja televisiooni püsiühenduse võimaluse. Samuti on võimalik kasutada mitme operaatori teenuseid, kuid iga operaatori võimaldamise eest tuleb tasuda liitumistasu. Tänapäeval on mõistlik planeerida rajatavad võrgud valguskaablil, tulevikus kaob ilmselt ka mõte praegu veel olemasolevate vaskkaablil põhinevate sidevõrkude ülalpidamiseks. Kui sooviavaldajad asuvad väljaspool Elektrilevi võrgupiirkonda, siis alustame läbirääkimisi teie piirkonna taristu valdajaga, et tuua tänapäevane ühendus ka Viimsisse ja Haapsallu. Kui on paarismaja, kus on kaks korterit ehk tarbimiskohta, kes soovivad sidevõrku, siis tasuvad liitumistasu mõlemad korterid. Meie võrk ei sea takistusi ühelegi sideoperaatorile, kuid operaator peab olema võimeline piirkonnas teenust pakkuma. Uued kiired laenud bonga bonga kiirlaen. Kui hakkate teenust tarbima üle fiiberoptilise kaabli, siis saate loobuda olemasolevast ühendusest ning paluda kaabli omanikul täiendav kaabel eemaldada. Augu seina puurimise saab teha klient ise, meie poolt tuleb kaasa vastav juhend, kuidas seda teha ning mida silmas pidada. Odav laen ilma konto väljavõtteta. Kui kasutate juba valguskaabli-ühendust, ei ole nn vana sidevõrgu võimalik sulgemine tulevikus Teie jaoks probleem. Liitumise võimalusest teavitame sooviavaldajaid personaalselt. Hiljem, kui sidevõrk on valmis, saate valida endale sobiva sideoperaatori, kellega sõlmite sideteenuse lepingu. Sama lugu alläärega - muster jookseb viltu. Kaabli otsa täpne asukoht kooskõlastatakse kliendiga, kuid siin tuleb arvesse võtta nii kliendi soovi kui tehnilise lahenduse võimalust ning leida mõlemaid osapooli rahuldav asukoht.

Klienditeenindus -

. Kaabli toome: Õhuliini olemasolul tavapäraselt õhuliinina hoone konstruktsioonile. Pildilt raske tuvastada kumb viga.

Korduma kippuvad küsimused | G4S - Sinu eest valvel

. Sideteenuse lepingu alusel saate igapäevaselt kasutada kiiret internetti, telefoni ja TV-d. Valguskaablil põhinev võrk on jätkusuutlik: võimaldab tulevikutehnoloogiatega kiiruseid veel suurendada. Kiire interneti võrgu ehitamiseks tuleb leping sõlmida Elektrilevi-ga. Maakaabli puhul kinnistu piiri vahetusse lähedusse, kus tehniline lahendus sõltub konkreetsest projektist. Sooviavaldused mõjutavad seda, kuhu ja millal me täpselt võrku rajame hakkame

Kommentit