Krediidi hoiu ühing kinnisvara laenud

Intresside ülevaade krediiditaust Bondoraraha.

Raha Hoiu-Laenuühistu -

. Laen ilma tuvastuseta. Laenuperioodi pikkus on 1 kuu kuni 3 aastat. This Account has been suspended. Krediidi hoiu ühing kinnisvara laenud. Krediidivahendaja peab nõustamisteenuse osutamisel kaaluma tarbijale sobivaid turul pakutavaid krediidilepinguid. Korraldus toimetatakse kontrollitavale kätte hiljemalt kolm tööpäeva enne kohapealse kontrolli algust, välja arvatud juhul, kui korraldusest etteteatamine ohustaks kontrolli eesmärgi saavutamist. Krediidi hoiu ühing kinnisvara laenud.

Kambja Hoiu-Laenuühistu -

..

Kui muudatus on oluline, võib Finantsinspektsioon lugeda menetlustähtaja alguseks selle olulise muudatuse kättesaamise hetke

Kommentit