Kuidas alustada oma ettevõtet, kui sul ei ole üldse raha?

"Kuidas alustada oma äri?": 4. Äriidee elujõulisuse analüüs

. moodul: Sissejuhatus internetiturundusse Internetiturunduse olemus, kuidas alustada, kodulehe valmistamine, müük ja reklaam internetis jne. Kuidas alustada oma ettevõtet, kui sul ei ole üldse raha. Kui kirja lõppu soovitakse panna mõni , siis õigekirjajuhiste järgi tuleb selle taha panna hüüumärk.

Kuidas alustada oma ettevõtet, kui sul ei ole üldse raha. moodul: Kuidas ja kellele müüa, kuidas müüki suurendada, müügipsühholoogia, müüginipid. Eesti keeles sellist komatamist reegli järgi ei pruugita. See kahe reegli vastuolu tekitab kirjutajas mõnikord küsimuse, mis suurusega tähega peaks pöördumisele järgnevat teksti alustama. Tuletagem veel veidi koolitarkust meelde. Koma ebakorrektne kasutamine tekitab probleeme ka pöördumisele järgneva teksti vormistamisel. See saab eriti selgeks, kui vaatame soovi koos nimega ühel real: Tuhat tänu, Terje Palju jõudu, Krista Seega ei kuulu koma kirja lõpusõnade juurde. moodul: Raamatupidamine ja Maksuamet Raamatupidamise sise-eeskiri, kassa- ja tekkepõhine arvestus, käibemaks, käibemaksukohustuslaseks registreerimine, e-maksuamet ja deklaratsioonide esitamine, finantsplaneerimine, rahavooplaan. Kui see on korrektselt vormistatud, on üsna tõenäoline, et lugejas tekib meeldiv olemine, mis häälestab teda kirjutaja ja tema kirjapandu suhtes soodsalt. Tuletagem siis meelde, kuidas eesti keele reeglite järgi kirja algust ja lõppu vormistada. II KIRJA LÕPETAMINE Kirja lõpetades on viisakas midagi soovida. Seepärast on ka praeguses elektroonilises kirjavahetuses kahe keele reeglid sageli segamini. Koma aeg saabub siis, kui tervitussõna järel soovime nimetada inimest või inimesi, kellele kirjutame. moodul: Finantseerimine Kuidas oma äri finantseerida, erinevad raha leidmise võimalused, kuidas alustada äri ilma suure rahata, Euroopa tõukefondid, EAS, MES, KredEx. Üheks selliseks on määruslik -lühend. Teeme siis oma elu lihtsamaks tagasi. Kuna pärast ütet lause ei jätku, jääb lõpukoma ära ja selle asemel pannakse taas tervitushüüumärk või mitte midagi. moodul: Näidisdokumendid Põhikiri, asutamisleping, tööleping, teenuse osutamise leping jms. Eesti keele käsiraamatus on öeldud, et kui selline lühend paikneb põhilause ees ainsa või viimase sõnana, siis selle järele koma ei panda: kasvab isu; hakkas poisil palav; head sõpra naeratas ta rõõmsalt; oma probleemist keeras tüdruk pea viltu. moodul: Hinna kujundamine Kuidas määrata toote hind, kuidas toime tulla konkurentidega, allahindlus, hulgimüük. Lauselühend on selline osa lausest, milles ei ole alust ega öeldist, vaid mille puhul väljendutakse tegusõna lühivormide abil. moodul: Sotsiaalne meedia Mis on sotsiaalne meedia ning kuidas see kasulik on, suhtevõrgustikud, fännide ja klientide arvu suurendamine. moodul: Toote loomine Kuidas luua oma toode, nishiturg, toote testimine. Koolist ehk mäletatakse, et see, keda-mida me nimetame, on ja taha. moodul: Tööõigus Töölepingu sõlmimine, töölepingu ülesütlemine, töövaidlused. Laen smsiga. Ärgem laskem end häirida inglispärasest mallist Sincerely, Mark; Kindest regards, Elisa; All the best, Jake; With best wishes, Jane. moodul: Ettevõtte registreerimine Erinevad ettevõtlusvormid, ettevõtja olemus, elu ettevõtjana, ettevõtte nime valik, ettevõtte registreerimise viisid, riigilõivud, muud asutamisega seotud kulud, äriseadustik. moodul: Töö arvutiga Arve koostamine, pdf-dokumendi koostamine jpm. Ärgem võtkem võõra keele kombeid pimesi ja põhjendamatult üle – see ei ole otstarbekas ega too meie keelele mingit kasu. Loobume inglispärasest komast, paneme algustervituse taha hoopis hüüumärgi või kui soovime olla tagasihoidlikumad, jätame selle koha tühjaks. I KIRJA ALUSTAMINE Esmamulje ütleb sageli palju. moodul: Tööohutus ettevõttes Riskianalüüs, töökeskkond, isikukaitsevahendid, tervisekontroll, töövahendid ja töökoht, esmaabi. moodul: Ettevõtte registreerimine ID kaardiga jne. Esimest lõiku saame sel juhul rahulikult esisuurtähega alustada. Seega pole nad saanud koolitarkust selle kohta, kuidas peaks e-kirja vormistama, kirjutab keeletoimetaja Helika Mäekivi.Suurim eeskuju on olnud inglise keel oma reeglitega.

"Kuidas alustada oma äri?": 14. Tööõigus

. moodul: Vajalikud asjad Erinevad viited tööks vajalikele internetilehekülgedele ja tööks vajalikule tarkvarale. Kirjas jätab esmamulje see, kuidas lugeja poole pöördutakse. moodul: Kuidas teha reklaami, reklaamikulude optimeerimine, klikipõhised reklaamid, tasuta reklaamikanalid, toote turundamine. Ent sageli on teise keele reeglitel oma ajalugu, mis ei pruugi kattuda meie igapäevakeele kokkulepetega.

"Kuidas alustada oma äri?": 6. Töötasu ja maksud

. Hoidkem pigem enda tavasid au sees, sest need meile omasemad, ajalooliselt välja kujunenud ning eristavad meid teistest. Inglise keeles algab kiri kujul Hello, … Hi, … Good morning, …, jne

Kommentit