Laen põllumehele

Samas LandCreditiga kõik sujus ja investeeringuteks saime lõpuks laenu neilt. Kuigi pangad päikeseparke finantseerivad, ei olda tihtipeale valmis ehitusfaasiks laenu andma. Koostöös LandCreditiga leidsime sobiva finantseerimisstruktuuri ja park õnnestus õigeks ajaks valmis ehitada. Kinnisvara tagatisel laen põllumeestele on krediidivõimalus, mille puhul laenu tagatiseks on taotlejale kuuluv kinnisvara – põllumaa, karjamaa, rohumaa, hooned. Kõik see mõjutab edaspidi ka maa hinda. Taotlesime laenu erinevatest finantsasutustest, aga mitmed neist ei olnud valmis rahastust pakkuma, kuna eelnev aasta oli põllumajanduses keeruline ja ettevõtte finantsnäitajad polnud piisavad. Meie tehingu jaoks võib siis olla juba liiga hilja.Kennar LõhmusPärna Metsad OÜTegeleme teravilja- ja metsataimekasvatusega. Intress võiks olla alati madalam, aga samas pakub LandCredit paindlikke tingimusi. Lisaks oli soov osta metsataimede istutamise seade. Tihenevas konkurentsis hakkasid kerkima ka maahinnad. Pankadega võrreldes on intressitase mõnevõrra kõrgem, aga samas muude tingimuste osas ollakse paindlikumad.Roland KuuskK.A.T. Olen soovitanud LandCreditit ka teistele ettevõtetele, kes sektoris tegutsevad. Kui klient pakub mulle metsa müüa, siis soovib ta kohe notarisse minna, mitte aga nädalaid ja võib-olla isegi kuid oodata, kuniks pangad või muud krediidiasutused otsustavad.

Laen põllumehele -

. Parem müüa kohe ja hea hinnaga kui hiljem ja võib-olla kehvema hinnaga! Põllumaa väljarentimine tootjale ei ole alati piisavalt tasuv investeering väikeettevõtjal või eraisikul. Pangad soovivad saada kalleid ja aeganõudvaid hindamisakte. Kiidan nende avatud ja professionaalset suhtlust.Andres JääratsMetsapärdi Agro OÜOleme LandCreditit kasutanud käibevahenditeks ja teiste laenude refinantseerimiseks. Nende eelis on menetluse ja pakkumise tegemise kiirus ning lisaks see, et nad tegelevad ka ise põllu- ja metsamaa hindamisega. Registreeringu olemasolu võimaldab maaomanikul või rentnikul taotleda maatükile toetusi.

Laen põllumehele - Omalaen

. LandCreditit oleme kasutanud metsamaade ostmiseks juba kaks korda. Toetused võimaldasid tootjatel varasemaga võrreldes oluliselt kiiremini laieneda ning investeerida maasse. . Meie valdkonnas on kiirus oluline. Laenutaotlus Credit. ID kaardiga tuvastatavad laenud. Kui võrrelda maatükkide hindu selle alusel, kui suur osa on PRIA põllumassiivide registris, siis on näha, et mida suurem osa on registreeritud, seda kõrgem on maatüki mediaanhind. Neid eristab teistest laenuandjatest ladusam taotlusprotsess ja maa tagatisel on võimalik saada normaalne summa laenu. Laenu kasutamise otstarve ei ole piiratud, mistõttu on võimalik saadud vahendeid kasutada näiteks põllumajanduse arendamiseks, masinapargi uuendamiseks, tootmisseadmete soetamiseks, hoonete renoveerimiseks või mõne muu eesmärgi teostamiseks. Avanes võimalus juurde soetada põllumaad ja selleks oli vaja finantsvahendeid. Hüpoteeklaen aitab põllumehi ajutiste makseraskuste korral või aitab efektiivsemalt kasutada olemasolevaid vahendeid. Farm OÜ Tegeleme teravilja- ja metsataimekasvatusega. Laen põllumehele. Kiidan nende avatud ja professionaalset suhtlust.

– Veel mõjutab vähesel määral hindu juurdepääs maatükile ja maal paiknevad kraavid, truubid ja elektriliinid ja-postid. Probleeme oli ka tagatisega, kuna finantseerijad üldjuhul hindavad maa väärtust madalalt. Pärast võrku ühendamist on plaanis LandCrediti laen refinantseerida pangalaenuga.Silver TürkMST Projekt OÜKuulsin LandCreditist tuttavalt, kes oli hüpoteeklaenuks pakkumise saanud

Kommentit