Laenamine lühiajalise kogumise asemel ei ole majanduslikult mõistlik

Intressi suurust väljendatakse protsentides laenatud rahasummalt teatava ajavahemiku kohta.

Kas mul tasub laenu võtta? -

. Näeme, et Eesti inimesed teevad siin küllaltki kaalutletud valikuid: väikelaenu võetakse endiselt peamiselt autoostuks ja -remondiks, kodu remondiks ja renoveerimiseks, kodumasinate soetamiseks. Sellest leiab artikleid raamatupidamisest, aruannete koostamisest, maksudest, tööõigusest ja paljust muust, millega majandusarvestuses tuleb kokku puutuda. Ühekordse tagasimaksega graafik on intressi teenimise seisukohast kõige tulusam. Laenamine lühiajalise kogumise asemel ei ole majanduslikult mõistlik.. Võrdse põhiosaga graafiku eelis on suuremad intressitulud perioodi alguses, kuid kokkuvõttes saab laenuandja selle graafiku puhul vähem intressitulu võrreldes annuiteetgraafikuga. Intressiosa makses on tagasimakseperioodi alguses suurem, mis järk-järgult perioodi lõpu poole väheneb. Töötajale kui laenu võtjale on annuiteetgraafiku puhul eelis võrdse suurusega maksed kogu laenuperioodi jooksul.Võrdse põhiosaga maksegraafiku puhul on igas laenumakses põhiosa suurus sarnane. Arvestades viimaste aastate sissetulekute- ja ka üldist majanduskasvu, soovitame meie hakata järjest rohkem mõtlema säästmisele ja investeerimisvõimaluste otsimisele,“ kommenteeris SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

Kiirlaen - Kiirlaenud -

. Kuna laen on võõras kapital, mille eest tuleb maksta, siis on vaja mõelda sellele, millises summas, mullise tähtaja ja intressimääraga laenu võtta, ning sõlmida kokkulepe kirjalikult. Teiselt poolt on aga ka neid, kes võtavad väikelaenu ühekordse ja küsitava kasulikkusega kulutuse tegemiseks, mõtlemata, et kõrge intressiga laen on siiski kohustus, mis tuleb tagasi maksta. Laenamine lühiajalise kogumise asemel ei ole majanduslikult mõistlik. Filmer kiirlaen. Töötajale laenu andmist ei keelata, kuid järgida tuleb turutingimusi intressimäära kehtestamisel, et vältida erisoodustuse tekkimist. Laenumakse sisaldab perioodi jooksul vaid intressimakset. Rahandusministri määrus „Erisoodustuse hinna määramise kord” reguleerib laenu intressimäära kehtestamist. Näiteks vältimatute projektide puhul, millest tulenev positiivne mõju inimese või perekonna elukvaliteedile on pikem kui laenu tagasimakseperiood. „Ükskõik millise finantslahenduse inimene ka ei valiks, on väikelaenu võtmisel väga oluline hinnata selle kulukuse määra ja võimaluse korral küsida nõustaja abi õige lahenduse leidmiseks.

Tavaliselt on intresside arvestamise periood üks aasta.Kui töötaja laenab ettevõttelt raha, võib see olla võrreldav lühiajalise väikelaenuga. Siiski tuleb igas olukorras langetada situatsioonipõhine otsus olenevalt laenusumma suurusest, tagasimakse tähtajast, ettevõtte majanduslikust seisundist jms. Enne tööandjana või tööandjaga laenulepingu sõlmimist tuleb hoolega mõelda, milline võiks olla laenu suurus, intressimäär, tagasimaksegraafik ning laenukasutuse tagajärg, kui laenukokkuleppeid ei suudeta täita. Laenamine on kujunemas tavaliseks finantseerimise viisiks. Kuna perioodi kestel laenujääk ei vähene ning intresse arvutatakse laenujäägilt, kujuneb intressimakseks igal aastal sarnane summa ning viimasel perioodil kuulub tasumisele kogu põhiosa ning viimase perioodi intressisumma. Enamasti väljastavad laene finantsasutused, kuid pole keelatud laenata oma tööandjalt, ettevõttelt. „Vaatamata sellele, et väikelaenu intressid on võrreldes liisingu- ja eluasemelaenuga kõrgemad, on olukordi, kus selline raha kaasamine on õigustatud

Kommentit