Laenu tagatis jääb hoiule laenu väljastaja juurde ning tagatise turvalisuse eest hoolitseb palgatud turvafirma

Kurb kõrvalnähtus kõige selle juures on Pitka sõnul tehingud, mida tegelikult teha ei taheta. “Inimesed ja pangad on õppinud eelmisest laenu- ja kinnisvarabuumist ja sellele järgnenud masust.” Notar Gerda Pitka sõnul on teema aktuaalne juba pikemat aega. Intresside ja viiviste tasumisel saab lepingu perioodi vajadusel. “Kinnisvara ostu finantseerimisel on viimastel aastatel tõesti märgata, et kinnisvara ostetakse pangalaenuta, oma rahaga,” tunnistas notarina tegutsev Marika Leis. Pandiks sobivad terved ja katkised kulla ja hõbeda sisaldusega esemed - proovist sõltumata. Laenukontori omaniku Haidor Laimetsa sõnul pannakse auto laenu tagatiseks siis, kui laenu vajatakse kiiresti ja lühikeseks ajaks. “Lepinguid sõbra, tuttava või kaugema sugulase kinnisvara tagatiseks andmiseks ma viimastel aastatel tõestanud ei ole,” lisas Leis. SEB Saaremaa kontori erakliendihaldurid nõustavad nii Saare maakonna kui ka teiste maakondade kliente, seda nii kontoris kohapeal kui ka internetipangas videokõne vahendusel. Aljase sõnul peab laenu andmine ja võtmine olema mõlemalt poolt hoolega läbi mõeldud. “Inimesed ostavadki kinnisvara sageli omafinantseeringuga – vähemalt meie büroos on küll väga palju selliseid juhtumeid,” kinnitas ta. “Ehk need kolmandad isikud kas võõrandavad oma vara ära enne laenuvõtmist laenusaajale või siis teistpidi öeldes – taotletakse näilisi tehinguid, mitte reaalseid,” selgitas Pitk. “Seega käib tagala kindlustamine, et saada lõpuni maksujõulisi kliente, et ei peaks tegelema ebaõnnestunud laenude tagatiste realiseerimisega, erinevate dokumentatsioonide haldamisega. Laimetsa sõnul on turul siiski pakutud laenu auto tagatisel ka nii, et laenusaaja saab autot kasutada. Kui Sa ei soovi või ei saa laenu tagasi maksta, on võimalik tagatisest  loobuda. “Need määrad on veidi kasvanud, arvestades, et toidukorv ja muud elamiseks vajalikud kulud on viimaste aastatega kasvanud,” ütles Pärgma. Selleks sõlmib laenukontor kaskokindlustuse. Ka Saaremaale naasjad teevad tihti OÜ, on sissetulekute planeerimises loovad, mõtlevad tegevuse välja, turundavad-turustavad. “Samuti ei ole sissetulek ammu enam ainult üks number.” Sama meelt on Domus Kinnisvara maakler Jüri Aljas, kes leidis, et alati on inimesi, kes ei saaks laenu ühegi riigikorra ega buumi ajal. Kodulaenu kinnisvara tagatisel võetakse just suuremate summade puhul. Väljaostmata jäänud pandi realiseerime Luutar Laenude komisjonikauplustes. Turvalisuse tagab  esindustes.Kogu teenindus jälgib videovalve koos heli salvestusega. “Kuid sellel on omad probleemid – kui juhtub, et laenusaaja teeb purjus peaga avarii, siis kasko kahjusid ei hüvita,” rääkis ta.

Hoius – Vikipeedia

. “Need, kes ei saanud, kiruvad valjuhäälselt panku.” Mõni ei saaks kunagi Aljas tõdes, et oma probleemsest makseajaloost või kiirlaenude lembusest keegi rääkida ei taha, aga panga jaoks on need ohumärgid ja sel juhul laenu ei anta. Eestis tegutseb palju laenukontoreid, mis pakuvad kinnisvara tagatisel kiiresti kõrge intressiga laenu. Inimlikku abi aga pole, sest arvuti ju ei nõusta. Laenu minimaalne tähtaeg ja maksimaalne päeva. Vali parim 5000 euro väärtuses kiirlaen 30 päevaks. Avalikku arvamust laenutingimuste kohta võib tema hinnangul mõjutada ka see, kuidas laenu küsinud inimesed tuttavatele olukorda esitlevad. Pandimajas-laenukontoris saab siiski laenu sisuliselt ükskõik mille tagatisel, olgu selleks kas või jope ja püksid. “Kes aga saavad laenu, peavad seda asjade loomulikuks käiguks ja lärmi ei löö,” märkis ta.

Laenukontori ja pandimaja vaheline piir on hägune. “Erinevate pankade hinnangud sama isiku krediidivõimelisusele võivad ka erinevad olla,” lisas ta. Mis puudutab pankade laenuandmist, siis on notari sõnul viimasel ajal klientidelt kuulda olnud, et laenu on väga raske saada, eriti eraisikul. Kõik tagatiseks olevad esemed on meie poolt kindlustatud. “Sissetulek ei pruugi olla stabiilne ja regulaarne, kuid on siiski olemas,” rääkis ta. Ainult kinnisvara vastu laenu andmisest on pangad tema sõnul aastaid tagasi loobunud. Saarte Häälega kõnelenud inimeste sõnul, kes probleemiga silmitsi seisnud, ei ole tegemist ühe mustri järgi toimuva stsenaariumiga, kuid välja võib tuua kaks suuremat pidepunkti, mis tihti probleemiks osutuvad. Mis puutub Eestist väljaspool teenitud sissetulekuid, siis need on eelnevatel perioodidel samamoodi küsimusi tekitanud ja neid on osaliselt või üldse mitte arvesse võetud. Ta märkis, et kui pangakonto asub Swedbankis, siis loogiliselt pöördud esmalt laenusooviga sinna. Laenu tagatis jääb hoiule laenu väljastaja juurde ning tagatise turvalisuse eest hoolitseb palgatud turvafirma. * Intress ja lepingutasu sõltuvad laenatavast summast. “Seetõttu me eraldi arvestust Saaremaa elanike tehingute üle ei pea. “Kodulaenuga kodu ostmisel on oluline, et klient mõtleb läbi, millised on tema soovid ja võimalused,” nentis Tammearu. Tema lihtne soovitus koduostjale on otse pangast nõustamist küsida ning nn turujutte mitte kuulata. “Laenu saamine ei ole inimõigus ja mulle küll meeldib, et pank mu hoiule antud rahaga vastutustundlikult toimetab,” tähendas ta. Seda eriti kevadel, mil kinnisvaraturg aktiviseerub. Teine probleem on aga, et paljud saarlased on iseenda tööandjad, tegutsevad ise või perega eraettevõttes. “Mõnikord on see rahasumma saadud mingi muu vara müügist, pärandusena või aastaid välismaal tööl käies kogutud.” Pangalaenu korral on tema sõnul lisatagatiseks tavaliselt vanemate kinnisvara. Lisaks aktsepteerime: investeerimiskulda, kullagraanuleid ja kullakange. “Ja kolmandate isikute poolt lisatagatise andmine või siis panga poolt tagatiseks võtmine on täiesti aktuaalne teema,” kinnitas Gerda Pitk. Kui laenu tagatiseks pannakse auto, hinnatakse see kohapeal üle ning vormistatakse autoregistrikeskuses laenuandja nimele ümber. Küll aga näeme, et Saaremaa klientide laenuaktiivsus on püsinud võrreldes aastataguse perioodiga vähemalt samal tasemel,” nentis panga müügijuht. Pärast lepingu sõlmimist meie esinduses saad vastavalt hinnatud eseme väärtusele raha kohe kätte.  Tagatiseks olev ese või esemed jäävad laenu tagatiseks ning selle võid sobival ajal välja osta. Samuti on stabiilsena püsinud intressimäär. Maksimaalne võimalik kodulaenu summa sõltub laenusaaja sissetulekust, eelnevalt võetud finantskohustustest ja pereliikmete arvust. “Võin siinkohal kinnitada, et mina, nagu ka kõik ülejäänud notarid, näilisi tehinguid teha ei taha ja ei tohigi teha – seadus ei luba seda teha.” *Nimi toimetusele teada. Ka Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei ole laenu saamise tingimused muutunud. Varem oskasid haldurid tema sõnul hästi nõu anda, mida taotlusse kirjutada, mida mitte. Näiteks ei võeta tagatiseks kasutusloata kinnisvara.” SEB erasegmendi müügijuhi Evelin Tammearu kinnitusel ei ole kodulaenu tingimused viimastel aastatel karmistunud, seda hoolimata mõningatest täiendavatest regulatiivsetest nõuetest, mis on rakendunud. Nii et auto võib Hainvesti pandiks jätta. Auto tagatisel pole siiski eriti palju laenu võetud. Aljas on maakler olnud viis aastat ja tema hinnangul selle aja jooksul laenusaamine raskenenud pole. Hainvesti omanik Raimo Rässa ei soovinud firma tegemisi kommenteerida. Küsi panditavale esemele eelpakkumist Üldised tingimused Intress alates päevas. “Esitatavad nõuded tagatistele, omafinantseeringutele ja netosissetulekutele on viimastel aastatel püsinud muutumatutena,” tõdes LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. “Aga veel kord – see on subjektiivne arvamus, ma ei näe kõiki laenutaotlejaid,” sõnas ta. Laenu perioodiks jääb pandiese Luutar laenudesse hoiule. Oluline on teada, et tagatiseks sobivad ka katkised kuld- ja hõbeesemed. Maakler nentis, et kui mingite perioodide võrdluses on kodulaenu saajate hulk tänasest suurem olnud, siis suur hulk kodusid ostetakse praegu hoopiski panga abita. Pärast seda väljastatakse kohe laen ning auto jääb laenuajaks parklasse seisma. “See on miinus, mis lõppkokkuvõttes tähendab halvemaid laenutingimusi või suurema sissemakse nõuet,” märkis laenu taotlenu. Mõned neist lubavad tagatiseks panna ka auto. Tema sõnul on loomulik, et pangad tahavad endale suuremaid tagatisi juhuks, kui laen peaks hapuks minema või kinnisvarasektor kukub. Tema arvates on selle üheks põhjuseks ka, et enam ei anta nii kergekäeliselt oma vara sõbra laenule tagatiseks. “Kõige suurem mure on, et Swedbankil, mis on ajalooliselt suurema osa saarlaste kodupank, ei ole enam Kuressaares töötavaid laenuhaldureid,” rääkis üks laenu taotlenu*.

Laenud - Luutar

. Selle viimase tendentsi tõid välja ka kohalikud notarid. “Oluline on regulaarne sissetulek, omafinantseering ja see, et võetav laen oleks jõukohane,” sõnas ta. Lisaks soovivad paljud laenu kodude või suvekodude remontimiseks. “Tihti lähevad Swedi kliendid SEB-panka nõustamisele ja täidavad selle teadmisega hiljem kodupanka taotlused,” rääkis ise hiljuti probleemi ees seisnud kuressaarlane. Kuld ja Hõbe Kulla ja hõbeda puhul võetakse laenusumma aluseks hetke maailmaturuhind. Väljastatav summa pandieseme hetke turuväärtusest. “Soomes teenitud sissetulekutest on olnud parem ülevaade sealsetel pankadel, kelle siinsed esindused on eluasemelaenu väljastamisel teinud sellistele klientidele paremaid pakkumisi,” kõneles Saksing. “See võimalus kaotati saarlaste jaoks aga paari aasta eest, kui haldurid koondati,” tähendas ta. Otsustavalt mõjub tema sõnul see, et laenu maksmise ajaks vormistatakse auto laenukontori nimele ja laenusaaja ei saa seda kasutada

Kommentit