Laenu taotlemine on lihtne: avada tuleb virtuaalkonto, valida soovitud laenusumma ja laenuperiood

Energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C. .   Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles. Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia kooli lõputunnistusest, diplomist või Kutsekoja väljastatud kutsetunnistusest või www.eesti.ee väljavõte omandatud haridustaseme kohta. Otstarbega krediit BigBank Tallinn kontor.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia lapse sünnitunnistusest või sünniaktist või www.eesti.ee väljavõte laste kohta.

Internetipank -

. Eestkostja puhul ka vastav otsus. Väljavõte tuleb edastada panga antud e-posti aadressile. Laenu taotlemine on lihtne: avada tuleb virtuaalkonto, valida soovitud laenusumma ja laenuperiood.

Kas Sina saad kinnisvara ostmiseks pangast laenu? | Domus.

. Krediit 5000 eur SMS laenu pakkujad. Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: üürileping või rahvastikuregistri tõend. Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: e väljastatud teatis. Väljavõte haridustaseme kohta tuleb edastada panga antud e-posti aadressile.    Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp Energiatõhusa eluaseme omandaja, püstitaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija

Kommentit