Reisitõrkekindlustus aitab häda korral

Kiirlaenufirma kontor. Leping jõustub makse tasumisel. Kehtib vaid pagasi kindlustussumma kogu pagasi peale tervikuna. Kui vaja, hüvitame ka ühe kaaslase reisi- ja majutuskulud     Pagasikindlustus korvab reisil kaasas olevate esemete varguse, kaotsimineku ja kahjustumise ning pagasi hilinemise     Reisi ärajäämise korral korvame enne reisi tehtud kulutused.

Reisikindlustus | Seesam Insurance AS

. Samuti hüvitame reisi katkemise tõttu kasutamata jäänud teenuste kulud. Erandiks on haigusega seotud juhtumid, mille korral algab kindlustuskaitse kolmandal päeval pärast lepingu sõlmimist. Reisi katkemise korral hüvitame põhjendatud kulud reisi jätkamiseks või Eestisse tagasipöördumiseks. Reisitõrkekindlustus aitab häda korral.

Isikukahju esinemisel töötleb If Kindlustus kindlustatu terviseandmeid kindlustusjuhtumi asjaolude selgitamiseks ning kahjuhüvitise määramiseks.  Muuhulgas on juhtumiks loomade poolt tekitatud kahju kolmandale isikule ja kindlustatu kasutuses oleva vara kahjustumine, va rendiautod. võtta ühendust kindlustusvõtja ja kindlustatud isikutega ja saata personaalseid pakkumisi.

Reisikindlustus ja hinnakalkulaator |

.

Reisikindlustus - Swedbank

. Laiem vastutuse kindlustuskaitse kolmandale isikule põhjustatud kahju jaoks.   Loodusõnnetus, lennuplaani muutus ja muu ootamatus  Maavärina, vulkaanipurske, orkaani, tsunami, üleujutuse vms tõttu sõidugraafik muutub või reisipaketis ettenähtud transport ei toimi. SMS laenu võtmine folkefinans as. Lepingu eest tasumine Vali sobiv makseviis ja alusta maksmist. Lennuettevõte muudab pärast piletite väljaostu regulaarlendude lennuplaani või on lennuk üle broneeritud. Pagasi juhtumiks on spordivarustuse kahjustumine ettenähtud kasutamise käigus.

Reisikindlustus | Salva Kindlustuse AS

Kommentit