Tartu hoiu laenu ühistu

detsembrist alates annab Tartu Hoiu-laenuühistu ringlusse ühistusisest maksevahendit Eesti veksel. aastal alustas Tartu Hoiu-laenuühistu kahe teenusega: tähtajaline hoius ja laen. Saatesari tutvustas ühistegevuse, panganduse, rahanduse ja hoiu-laenuühistu põhimõtteid võrdlevalt nii ajaloolises kui kaasaegses plaanis. Liidu ülesannete hulka kuulub vajamineva oskusteabe ja vahendite hankimine ning koolituste korraldamine oma liikmetele. Samuti võivad liikmeks astuda kõik juriidilised isikud, kelle asukohaks on Eesti, v.a riik ja kohaliku omavalitsuse üksused. Tartu Hoiu-laenuühistu on ühistuline finantseerimisasutus. Ühistu hinnangul võib logo meenutada ka Eesti rahvussümbolit rukkilille. Tartu hoiu laenu ühistu. Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu esimees on endine Tartu ülikooli prorektor Valter Haamer. Laenud ilma palgatõendita.

Tähtajalised hoiused ja deposiidid | Tallinna Hoiu-Laenuühistu

. Tartu Hoiu-laenuühistu omanikud on ühistu kliendid, kes määravad ühistu tegevussuuna ning kel on õigus teenuste tarbimisel proportsionaalsele osale jaotatavast kasumist. Laen tuleb tagastada igakuiste maksetega. Ühistu tegevuspiirkond on Eesti Vabariik. Nõukogu liikmed on Elle Roos ja Harry Raudvere. aastal liitus ühistu Eesti Hoiu-laenuühistute Liiduga. Tartu Hoiu-laenuühistu on Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu ja Eesti Ühistegelise Liidu liige. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja osaleb enda võimaluste piires seadusandluse kujundamises. aastast annab Tartu Hoiu-laenuühistu välja kord kuus ilmuvat ajalehte Ühistuleht ning toimetab Nõmme Raadios "Ühistusaadet". Tartu Hoiu-laenuühistu logo kujutab inimest, kelle kohal olevad ümmargused elemendid tähistavad häid mõtteid ja nende teostumist. aastal astus Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti Ühistegelise Liidu liikmeks. aastal loodud Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu Ühisuse järglaseks. aastal Tartus loodud hoiu-laenuühistu. Tarbimislaenusid väljastab Tartu Hoiu-laenuühistu tütarfirma Eesti Ühistuliising OÜ. Hiljem on teenuste valik laienenud. See suunab liikmed tarbima üksteise kaupu ning teenuseid. Laenud eraisikte vahel, ise pankur EE. aastast rahanduse teadur Andro Roos.

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit - Tutvu hoiu-laenuühistutega.

. Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või kinnisasja omavad inimesed. Juhatuse liikmed on Liina Nulk ja matemaatik Märt Riiner. Tartu Hoiu-laenuühistu on seadnud endale eesmärgiks areneda ühistupangaks ning kujundada seeläbi Eestis üleüldise rahvapanganduse süsteemi. Liit kannab hoolt, et liikmesühistud järgiksid hoiu-laenuühistute toimimise head tava ning ei eksiks seadusega kehtestatud usaldusnormatiivide vastu. Täitke tarbimislaenu avaldus. Ühistu õiguslikuks vormiks on tulundusühistu. Võimalusel esitada andmed tagatiste kohta.

aastal toimetas Tartu Hoiu-laenuühistu Hillar Palametsa juhtimisel saatesarja "Ex unitate vires".

ME Hoiu-laenuühistu

. Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistu teenuste kasutajaid, hoiatades neid liitumast kahtlase taustaga hoiu-laenuühistutega. Tartu Hoiu-laenuühistu Tartu kontorit juhib Liina Nulk, Tallinna kontorit Jane Hämarik, Narva kontorit Julia Borissenko ning Jõhvi kontorit Monika Kreilis. aastal avas Tartu Hoiu-laenuühistu esinduse Tallinnas

Kommentit