Tartu kaasav eelarve kui inspireeriv tulevikutee ka valitsuse jaoks

Lõpuks inimesed hääletavad nende projektide vahel. Rahval on aga rohkelt häid ideid ning nagu ka Tartu puhul, võib kaasav eelarve paljastada mitmeid murekohti või aidata kogukonnal areneda.Kaasav eelarve aitaks rahval taastada usku riigijuhtidesse ning mõista paremini, miks võetakse vastu üks või teine otsus. Abilinnapea sõnul on inimesed kurtnud, et ideid oligi liiga palju ning raske oli valida, polnud ka aega kõigiga tutvuda.“Kõige adekvaatsema tagasiside saame alles pärast võiduidee realiseerimist. Näiteks kaasava eelarve sünnipaigas Brasiilias anti igale piirkonnale otsustamiseks erinev summa, eesmärgiks ebavõrdsuse tasandamine. Valimisliidu Vaba Isamaaline Kodanik Tartu juht ja volikogu liige Imre Mürk nendib, et protsess liikus Tartus ainult ühe eesmärgi suunas: leida ideed, kuhu investeerida avalikku raha. Linnavalitsus ei kitsenda valikut teemaga, ei piiritle piirkonniti. “Võitjad olid ise aktiivsed turundajad, teine-kolmas koht tegid ka aktiivselt reklaami. “Kaasavat eelarvet Tartu linnas saab kaasavaks pidada ainult siis, kui selle protsessi läbiviimisesse kaasatakse kodanikke endid. Mujal maailmas on seda kasutatud nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerika mandritel, lähenemisi on palju ja eeskuju võtmine mõneti keeruline, sest iga linn on ju erinev. novembril said “ekspertkomisjoni” poolt välja sõelutud projektid end esitleda. Ahto Külvet, Kultuurikvartal, üks võiduidee autoritestJärgmisel korral, kui Tartu kaasava eelarve protsessi ellu viiakse, peaks korraldajad esiteks läbi lugema oma töö aluseks olevad juhendmaterjalid ja viima end kurssi kaasamise põhitõdedega. Protsessi tuleb kaasata olemasolevad aktiivsed kodanikeühendused ja toetada nende tegevust – see taastoodab sarnast käitumist ja nii on edaspidi rohkem aktiivseid kodanikke, kes oskavad ja tahavad kaasa rääkida. Kolmas, kitsendusteta stsenaarium läkski käiku. Helitehnika ei ole see, mida linnavalitsus peaks avaliku rahaga organisatsioonile soetama. “Vaja on visata sõnnikut sellele taimele, mis hakkab kasvama,” seletab Mürk. Teatavat õhinat võib nii ideede esitajate, nende toetajate kui ka hääletajate hulgas märgata küll,” on Tamm siiski kaasava eelarvega rahul. Neid aktiivseid kodanikke saab omakorda kasutada kaasava eelarve arutelude vedamisel.Tuleb otsida üles needki sotsiaalsed riskigrupid, kes on igasugusest suhtlemisest kõrvale jää- nud ja pole kusagile kaasatud. Nende pääsemist lõpphääletusele segas üks üsna levinud punkt kaasava eelarve tingimustes, mis ütles, et investeeritakse ainult käegakatsutavasse objekti, mitte tegevustesse. Ideede rohkusest olulisemaks pidas Tamm nende kvaliteeti ja kandepinda. aastal, et riigitasandil oleks kaasava eelarve mudeli rakendamine keerukam ning ilmselt mitte lähiaastate teema. Edaspidi on vaja anda tartlastele täpsemaid juhiseid, kuidas oma ideid tulemuslikumalt esitada. Soovitus on teha koostööd kodanike ja kodanikuühendustega aasta ringi. Linna poolt aga selgitati, et eksperdid ei vaadanud mitte seda, kas idee on hea või halb, vaid kas see vastab kaasava eelarve tingimustele: kas mahub eelarvesse, kas on aasta jooksul teostatav ning kas on investeering selle ettevõtmise mõttes.

Kaasav eelarve - Harku Vallavalitsus

. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Kaasav eelarvemenetlus – Vikipeedia

. Alustada võib koolidest – seal on lapsi, kes ei kuulu kusagile. Nädalal, mil tartlased maadlesid kaasava eelarve tõrkuva hääletuskeskkonnaga, nentis Ints, et volikogus on tõusnud küsimus selle ettevõtmise viisidest ning ülepea mõttekusest. Tõnu Intsu arvates polnud ajastus valimiste aastale parim. Tartu kaasav eelarve kui inspireeriv tulevikutee ka valitsuse jaoks. Just sellist kogukondade koostööd me ootasimegi,” on Tamm rahul ja loodab, et koostöö tähtsust mõistavad järgmistel aastatel teisedki osalejad.“Usun, et esimese aasta projektist on ka ideede esitajatel palju õppida,“ jätkab abilinnapea. Tugevad ideed olid Tamme sõnul need, kus kodanikud või ühendused panid seljad kokku ning seisid aktiivselt oma idee eest. Ka see on mõte, mida on juba välja pakutud, kuid seni ei näi, et seda nii pea veel rakendataks. aastal, mil e-Riigi Akadeemia sellist eelarvestamist linnajuhtidele tutvustas. aastal algatatud omapärane projekt, millega hakati liikuma avatud valitsemismudeli poole, on nüüdseks enamgi kui populaarne ning teisedki linnad on alustanud sarnast suunda. Esimese korra vead ja soovitused järgmiseks korraksImre Mürk, Vaba Isamaaline Kodanik, linnavolinikLinnavalitsuse strateegiline roll peaks olema kodanikuinitsiatiivi, dialoogi ja arutelude taasloomine pärast seda, kui nõukogude võim selle kõik välja juuris. Olgu tegemist tulumaksuseaduse muudatuste või aktsiiside tõstmisega – kui riigieelarve koostamisse kaasataks rohkem ka inimesi, aitaks see aru saada otsuste telgitagustest.Tartu näitel võiks kaasava eelarve mudelit rakendada lausa üle Eesti. Otsing Bondora. Kultuurikvartal on väga hea meelega valmis jagama kogemusi, kuidas meie oma toetajateni jõudsime ja kuidas kaasava eelarve ideed ja protsessi inimestele laiemalt tutvustada.Raimond Tamm, abilinnapea Kõige suuremaid probleeme tekitas seekord tehnoloogia. Oodatakse ideid kõikõimalikest valdkondadest ja kõigilt. “Rahvahääletus näitas ilmekalt, et väga aktiivselt on koondunud kultuurikorraldajad, lasteaednikud ning rahvasportlased. “Kui eelarve koostamisel on eri vajadused kaalukausil, siis võib juhtuda, et osa asju jääb tegemata. Tema hinnangul oli vale juba lähteülesanne, kus kaasava eelarve eest otsiti ainult objekte. “Kui midagi ei tehta, taastoodame oma lõhutud, hirmutatud, irdunud ühiskonda, elamisviisi ja kultuuri.”Ka Tõnu Ints tõdes, et kaasavat eelarvet ette valmistades ei leitud head viisi, kuidas inimesi omavahel suhtlema panna, näiteks ideevõistluse tingimuste abil. Keegi meist ei soovi, et otsuseid tehaks pimesi meie eest. aastal katsetas Tartu esimese Eesti omavalitsusena kaasavat eelarvet, katsest sai ilus komme, mis levis mujalegi. Tartu kaasav eelarve on tekitanud rohkelt kõneainet mitte üksnes tartlaste seas, vaid ka mujal Eestis. Kui ühest linnaosast esitatakse näiteks kümme väikesemahulist ideed, siis selle linnaosa elanike hääled jagunevad eri ettepanekute vahel ja lõppkokkuvõttes ei saavuta ükski neist piisavat kandepinda. “Võiduidee iseloom ei ole avaliku hüve loomine. See annab rohkem võimalusi juba koondunud ühendustele. Kõikidele äraütlemistele leiab ka põhjenduse, näiteks kullast meer ei mahu eelarvesse ning nii kõrget objekti ei saa muinsuskaitsepiirangute tõttu raekoja platsile teha. Inimesed linnaosades kogunevad ja arutavad oma vajadused ja soovid läbi ning igast linnaosast tuleb üks ideepakkumine. “Seal õnnestus teha midagi väga inimlikku, aga meie tegime midagi väga asotsiaalset. Tartu kaasava eelarve edukus näitab selgelt, et inimesed naudivad võimalust sõna sekka öelda. Näiteks peaks infoosakond tekitama linnaosades kodanikutunnet ja rääkima seal inimestele, millised on kodanike võimalused linnajuhtimises osaleda ja kuidas linn toimib. Avaliku rahaga peaks stimuleerima hoopis klubi sisulist tegevust,” avaldab Mürk arvamust. Edasi hääletatakse, milline neist jääb peale. Lahenduse viib ellu võitnud ühendus koos linnaga. Mürk aga leiab, et linnavalitsus peaks ise initsiatiivi haarama ja kodanikeühenduste koostööd toetama. Oli ka selliseid kasulikke ideid, mis ei räägi kellegi tegematajätmisest, näiteks avalikud jalgrattapumbad koos tööriistadega või vihmakindel riietumiskabiin ja panipaik rõivastele talisuplejate jaoks Emajõe ujulasse. Kodanike tahtega arvestamise prooviprojekti tulemuste ja järelkaja kohta uuris Mari Öö Sarv.Linnajuhid ning protsessi vedajad linnavalitsuse kommunikatsiooniosakonnast olid hääletusnädalal õhevil ja rahul. Tänu inimeste ideedele ja rahvahääletusele on selge, millised on linna murekohad. Linn pakub välja valdkonna, sõnastab probleemi ja annab ette summa, lahendusi pakkuma oodatakse ühendusi, kes sisuliselt esitavad projekti. Selleks ei tehtud mitte midagi.Kaasava eelarve idee on kaasata inimesi eelarve koostamise erinevatesse protsessidesse, etappidesse – seda ei tehtud. Mudel pole muidugi Tartu nimega lukus, igal aastal võib seda kohendada ja muuta. Mingid kriteeriumid on küll paigas, näiteks summa – see peab olema küllalt suur, et olla tõsiseltvõetav ja motiveeriv, aga esimesel korral ei saa see ka liiga suur olla. Ta märgib ka, et seda raha võiks volikogu sama hästi otse vajalikeks investeeringuteks suunata. Ajad on muutumas ning innovaatiline tudengilinn on kõigile suurepäraseks eeskujuks – Tartu on demokraatia üks parimaid näiteid ning loodetavasti hoogustub kaasava eelarve projekt tulevastel aastatel veelgi rohkem. Samuti püüame huvilistele teada anda, et vajalik on seljad kokku panna ning ühiste ja tugevate ideedega välja tulla. “Tegemist oli selgelt Tartu linnavalituse soositud projektiga omavalitsuse tegemata tööde rahaliseks toetamiseks ja see ei vastanud algusest peale kaasava eelarve ideele ja eesmärkidele,” kritiseerib Külvet. Tartu kaasav eelarve kui inspireeriv tulevikutee ka valitsuse jaoks. Rahaasjad korda 1000 euroga. Ta ütles, et kaalumisel oli ka selliseid kaasamis- ja hääletussüsteeme, mis pigem soosinuks olemasolevaid tugevaid ühendusi, kuid see võtnuks juba eos kaalu üksikisikute ideedelt. Üks kaasava eelarve eesmärke oli tutvustada linna eelarve kujunemist. Viktoria Krusenvald Financer.com Eesti toimetaja. “Sinna sobiks paremini algatused, kuidas näiteks noortele paremini selgitada, mida tähendab taastuvenergia, või kuidas inimesed tervislikumalt elaksid – ja ma ei mõtle siin neile salati ostmist, vaid näiteks pargis võimlemise õhutamist,” toob Mürk näiteid. Ometi oli vähemalt esimesel korral ekspertkomisjoni töö üks suundi see, et võimalikult palju ideid pääseks hääletusele. Rahva lemmikuks osutus Kultuurikvartal, mis vajab raha helitehnika soetamiseks

Kommentit