Viivise arvutamine intressiga laenud laenud laenud

Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Viivisekalkulaator | Eesti kohtud

. Kui lepingus on kokku lepitud ebamõistlikult suur viivis, võib laenusaaja nõuda kohtult selle vähendamist mõistliku suuruseni. Lepingus võib aga kokku leppida kõrgemas viivises, kuid viivise määr peab siiski jääma „mõistlikuks“. Intressi ja viivist paralleelselt arvestada ei saa.

Viivisest ja intressist – mis neil vahet on.

. Selgitan laenulepingu näitel.

Seejärel intressi arvestus lõppeb. Erinevalt viivisest ei näe seadus ette aga intressi vähendamist. Intressi ja viivise erinevused Intress on tasu raha kasutamise eest. Viivise nõudmise õigus tuleneb seadusest. Sellise kahju tekkimist ja täpset suurust oleks väga raske tõendada ja nii on selleks puhuks välja mõeldud viivis. Viivise mõte on hüvitada laenuandjale kahju, mis tekib talle sellest, et ta ei saa oma raha õigel ajal tagasi. Viivist saab nõuda alati, kui laenu õigel ajal tagasi ei maksta. Intressilt intressi ja viivise arvestamine on vahel lubatud Seadus ütleb, et viivist ei ole lubatud nõuda intressi tasumisega viivitamise korral. Ka siis, kui lepingus selles kokku lepitud ei ole. Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi, siis võta meiega ühendust. Intressi saab nõuda ainult siis, kui selles on lepingus kokku lepitud. Credit Invest. Viivise arvutamine intressiga laenud laenud laenud. Viivis – viivist võib nõuda ka intressilt, kui poolte uus kokkulepe on oma sisult käsitletav kompromissilepinguna ja ei ole lihtsalt maksetähtaja pikendamine või eelmise laenu kustutamiseks uue laenu andmine. Viivis on õiguskaitsevahend ehk sisuliselt kahjuhüvitis. Viivise arvutamine intressiga laenud laenud laenud. Kiirlaen postkontorist, laen uks kuu ilma intressita

Kommentit